La Vila Joiosa musealitza la calçada que unia Allon i Lucentum

S'ha reconstruït un tram en la seua ubicació original, que s'està musealitzant com a 'monument intel·ligent' seguint els criteris de la Destinació Turística Intel·ligent.

Els sondejos arqueològics previs a la construcció d'una mançana d'habitatges van localitzar en 2017 un tram de la calçada romana que unia Allon (ciutat romana de la Vila Joiosa) amb Lucentum (Alacant). L'excavació arqueològica, realitzada per l'empresa promotora Residencial Mirador de la Mallaeta d'Espacio Living Homes i dirigida per l'arqueòloga Ana Martínez, va documentar el traçat de l'eix viari romà, que creuava de banda a banda la zona nord d'un gran solar a construir. Després de l'excavació es va realitzar la fotogrametria de la calçada, gràcies a la qual tenim una imatge virtual de l'original. També es va seleccionar un tram de 8,5 m de longitud, en el qual es va numerar cadascuna de les pedres per a desmuntar-les de cara a la seua posterior reconstrucció. La decisió de preservar i museïtzar un tram de la calçada trobada en aquest solar es deu al fet que és la millor conservada de les tres calçades imperials que s'han excavat a la Vila fins a la data.
 
En les últimes setmanes s’ha restituït pedra a pedra aquest tram fora de la urbanització sobre la vorera pública, perquè qualsevol veí o turista pugui accedir-hi. La restitució s'ha realitzat en la seua posició i orientació exacta originals, encara que 1.5 m per sobre de la cota a la qual es va trobar, per tal de permetre la seua contemplació a l'altura del carrer actual. Els treballs els ha realitzat per a l'empresa promotora l'empresa d'arqueologia Koré S. L. sota la direcció d'una restauradora, amb l'assessorament de Vilamuseu.
 
La calçada restituïda es va construir al segle I dC, és a dir, a l'Alt Imperi romà, moment d'esplendor d'Allon, la ciutat romana de la Vila Joiosa. A finals d'aquest segle s'ha comprovat que es van remodelar tots els camins d'entrada a la ciutat. Aquest impuls urbanístic vingué derivat de la concessió de la categoria de municipium l'any 73/74 dC per part de l'emperador Vespasià a la ciutat d'Allon.
 
Les restes restituïdes mostren com es va construir la calçada fa 2000 anys de forma molt semblant a les carreteres actuals, amb un mur de fonamentació lateral de pedres lligades amb fang per reforçar la part més sensible a les escorrenties derivades de les pluges. Després es va pavimentar l'eix viari mitjançant un primer nivell de terra piconada i sobre ell un segon nivell de còdols (rudus), que també es va compactar per suportar el trànsit de persones i carros. L'amplada de l'eix viari és de 14 peus romans, que són 4,20 m., Espai suficient per al trànsit de dos carros en paral·lel (l'amplada d'eix dels carros romans era aproximadament de 1.40 m, però cal comptar la de la caixa, o lloc on anaven les mercaderies o les persones, que era més gran).
 
Els treballs fets fins al moment s'han centrat en la restitució de les estructures antigues. Un cop finalitze la construcció de l'edifici d'habitatges en els propers mesos, es completarà la museïtzació mitjançant panells interpretatius de gran accessibilitat (accessibles a persones usuàries de cadires de rodes i amb recursos per a persones sordes i amb discapacitat visual i cognitiva). També es realitzarà un gran mural de grafiti al mur de l'edifici en construcció al qual s'adossen les restes, que mostrarà el paisatge de fons de la calçada en època romana imperial.
 
Amb això aquest monument enriqueix encara més l'àmplia oferta de turisme cultural de la Vila Joiosa, que l'Ajuntament està musealitzant amb criteris de destinació turística intel·ligent, en incorporar-se a ells la tecnologia, la innovació i l'accessibilitat.