Educació Secundària

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

11. Desxifra Tresors
 
Dirigit a: alumnes del primer cicle d’ESO (entre 12 i 14 anys).
Lloc: Exposició temporal “Tresors de la Vila Joiosa”, Sala C, Vilamuseu.

Descripció:  
Els alumnes interactuaran amb l'exposició de forma autònoma i en equip. Mitjançant una Tablet accediran a diversos enigmes que els convidaran a descobrir diferents peces de l'exposició. Posteriorment realitzarem una visita comentada on posarem en comú les nostres troballes.

12. Tresors 3.0
 
Dirigit a: alumnes del segon cicle d’ESO (entre 14 i 16 anys).
Lloc: Exposició temporal “Tresors de la Vila Joiosa”, Sala C, Vilamuseu.
 
Descripció: 
Els alumnes aprofundiran en els continguts de l'exposició d'una manera crítica que els convidarà a reflexionar, elaborar les seues pròpies hipòtesis, prendre decisions i debatre, acostant-los així al mètode científic. Accediran, mitjançant una Tablet a diferents continguts que aprofundeixen en les històries més increïbles de les nostres peces, però,  ull! no tot el que senten serà cert, hauran d'estar atents per a descobrir la vertadera història!
 

13. De l’espill al selfie
 
Dirigit a: alumnes d’ESO (entre 12 i 16 anys).
Lloc: Exposició temporal “Esclaus i esclaves de la bellesa”, Planta 1, Vilamuseu.

Descripció:
Què és la bellesa? Com processem les persones la informació que ens arriba a través de l’espill? En aquesta activitat treballarem el concepte de bellesa en relació al nostre cos i als altres, vinculant-ho així a l’autoconcepte i l’autoestima. El nostre espill però, ha canviat en els últims anys sent substituït per la pantalla del nostre smartphone. És el selfie el nou espill? Reflexionarem i debatrem sobre estes i altres qüestions al llarg d’un recorregut on coneixerem la indumentària, els usos cosmètics, el culte al cos i la concepció de bellesa en l’Antiguitat, oferint diferents recursos i elements d’anàlisi adients a cada curs de l’ESO.
 

14. Immersió al Bou-Ferrer

Dirigit a: alumnes del primer i segon cicle d’ESO (entre 12 y 16 anys).
Lloc: Taller Bou Ferrer, Sala B, Vilamuseu.

Descripció:
L'activitat s'orienta al treball de recerca que este tipus de troballes suposa. Es planteja com una visita en la qual els alumnes puguen endinsar-se en el món de l'arqueologia subaquàtica, desgranant amb detall el treball que es realitza des del seu descobriment, com s'extrauen les peces, com es conserven, quins són els objectius de l'excavació i recerca, perspectives de futur, divulgació de la troballa...

15. #tresorsdelavilajoiosa

Dirigit a: alumnes de batxillerat (alumnes entre 16 i 18 anys).
Lloc: Exposició temporal “Tresors de la Vila Joiosa”, Sala C, Vilamuseu.
 
Descripció:

Els alumnes, mitjançant el seu propi smartphone i amb un lector de QR aprofundiran en els continguts de l'exposició. Podran accedir a dues versions de la mateixa història en les quals no tot el que senten serà cert, per la qual cosa hauran de reflexionar i elaborar les seues pròpies hipòtesis per donar amb la clau
per esbrinar la veritat, aconseguint així acostar-se al mètode científic. 

16. Tot per un like

Dirigit a: alumnes de batxillerat (alumnes entre 16 i 18 anys).
Lloc: Exposició temporal “Esclaus i esclaves de la bellesa”, Planta 1, Vilamuseu.

Descripció:
Visitarem l'exposició “Esclaus i esclaves de la bellesa” al temps que farem una anàlisi multifactorial de les cures de bellesa que duien a terme en l'Antiguitat, algunes fins i tot perjudicials per a la salut. Les compararem amb els nostres costums i quines coses estem disposats a fer per a agradar als altres, utilitzant les xarxes socials com a instrument d'anàlisi.

(PDF descarregable amb el programa educatiu)

En aquest apartat pots consultar i descarregar les activitats programades per a alumnes dels diferents cicles d'Educació Primària.

Descargar archivo