Nova campanya d'entrevistes etnogràfiques

Les entrevistes es realitzen en vídeo HD amb mitjans propis, en llocs a l'aire lliure i amb totes les mesures de seguretat, amb persones que ja han sigut vacunades del Covid-19.

Després de l'enregistrament es transcriuen en els dies següents i després es revisa el text amb la família, per a marcar les parts que es poden compartir públicament i les que només queden emmagatzemades com a font històrica. En qualsevol cas Vilamuseu sempre sol·licita permís de la família abans d'usar, publicar o compartir alguna part de les mateixes en publicacions, investigacions o xarxes socials.

Després de la transcripció, que sol portar un parell de setmanes de treball per a cada enregistrament, se seleccionen els fragments més rellevants i, si la persona entrevistada i la família ho aproven, es comparteix públicament en xarxes socials i el canal de YouTube de Vilamuseu.

Existeix un catàleg de paraules clau i per a cada entrevista s'indica de quins s'ha parlat (per exemple: cuina, agricultura, cançons tradicionals…), de manera que en futures exposicions o investigacions es puguen localitzar fàcilment fragments d'interés. Aquest treball s'estendrà igualment a tot l'arxiu de vídeos realitzats des de fa anys, alguns dels quals estan pendents de transcripció i edició, de manera que es puguen compartir en els pròxims mesos.

Aquesta nova campanya ha començat al pati de la casa de la Foradá de Mariana Vaello Esquerdo, de 94 anys, amb una memòria prodigiosa, que atresora vívids records de la seua infantesa i adolescència, allà pels anys 30 i 40 del segle XX, durant el regnat d'Alfons XIII, la segona República i els primers anys de la Dictadura. En les entrevistes sempre es compta amb la presència de persones reunides a l'entrevistada. En aquest cas la seua neboda, Francisca Lloret Vaello, i Marta Orts.