EL PARC DE BARBERES SUD ES TEMATIZA AMB CARREUS QUE RECORREN LA HISTÒRIA DE LA VILA JOIOSA

Aquesta última setmana s'ha procedit a la col·locació de dos grans carreus (pedres tallades per a la construcció d'edificis) al parc de Barberes Sud. Tots dos procedeixen d'excavacions arqueològiques. Aquest parc està preparat per a rebre en un futur altres peces singulars de gran pes i grandària, com a exposició a l'aire lliure.
La peça més voluminosa és un carreu rectangular de la mateixa pedra calcària dels carreus la Torre de Sant Josep i de les termes monumentals del municipi romà, en ple centre de la Vila, que procedeixen de les pedreres romanes de la zona del Torres.
Aquest gran carreu mesura més de 1,70 m de llarg i pes uns 1700 quilos. Conserva l'orifici superior per a elevar-lo amb grues romanes. Es va localitzar en 2008 en les excavacions prèvies a la realització de gasoducte als voltants de la vila monumental de la Campaneta. És un jaciment romà que es data des del segle I fins almenys fins al segle III d. C.
La segona peça és un carreu cantoner de pedra sorrenca, més tova que l'anterior, i procedent segurament de pedreres d'Alacant. Mesura 62 cm de llarg i pes 385 quilos. Procedeix del convent dels Agustins de l'antiga Plaza de l'Olmo, avui de la Generalitat, construït en 1607 i derrocat en els anys 30 del s. XX. Va aparèixer en les obres de canalització per a gas natural en 2014.
Són les primeres dues peces que s'incorporen a aquesta zona recreativa per a convertir-la en àrea d'atractiu cultural. Està prevista la col·locació de cartells interpretatius que expliquin el seu interès per a la història de la Vila Joiosa.