Reforcem l'exposició sobre el derelicte Bou Ferrer am un model i un nou audiovisual

S'han realitzat gràcies a una Ajuda aprovada al Grup Local d'Acció Pesquera de la Marina, finançada pel Fons Europeu Marítim i de Pesca.
En 2020, per resolució del Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana, es va aprovar una Ajuda per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als Grups Locals d'Acció Pesquera (GALP) (Exp. 412/FEMP/D1/03/2020/0015/1), per al projecte “Posada en valor del patrimoni marítim i pesquer de la Vila Joiosa: maqueta accessible i audiovisual” sol·licitada per l'Ajuntament de la Vila Joiosa i concedida al 100% del seu cost. El projecte és finançat amb càrrec al Fons Europeu Marítim i de Pesca, amb un cost total de 35.755,50 €.

L'objectiu era dotar a l'exposició intel·ligent sobre el Bou Ferrer, inaugurada en 2019, de nous atractius innovadors i tecnològics per al públic. En primer lloc un model a escala 1.23, realitzat per Vladimir Herrero. El procés de construcció ha sigut pioner en el maquetisme antic, perquè s'ha realitzat amb les mateixes tècniques de construcció romanes: primer el casc i després les quadernes de l'esquelet intern, a l'inrevés que les tècniques medievals i modernes. Cada peça està fabricada a escala, algunes d'elles de menys d'1 mm. El costat de babord del casc s'ha acabat i pintat seguint el model de mosaics i pintures romans, i el d'estribord s'ha deixat obert per a veure la tècnica de construcció.
El procés de realització del model i la virtualització per a l'audiovisual han suposat un treball interdisciplinari entre el maquetista Vladimir Herrero, els enginyers navals Juan Pablo Blanco i Alejandro Pérez Ojeda (que va realitzar els plans del casc), Pablo Aparicio Resco i Néstor F. Marqués (3D Stoa - Patrimoni i Tecnologia, que van realitzar la fotogrametria d'estudi i reconstrucció virtual en 3D de la nau) i l'arqueòleg Carlos de Juan, director del Projecte Bou Ferrer, que va fer l'estudi d'arquitectura naval i va dirigir tot el procés. De fet, aquests treballs han permés millorar els càlculs del tonatge de port del vaixell, la major nau romana en excavació al Mediterrani. 3D Stoa ha col·laborat a més amb Vilamuseu virtualitzant de forma desinteressada algunes peces originals de la nau, del seu carregament i de la tripulació, per a incorporar-les a l'audiovisual.

L'audiovisual aprofita la gran quantitat de vídeos realitzats per José Antonio Moya des del Taller d'Imatge de la Universitat d'Alacant des dels primers anys de treballs en el derelicte. Ha sigut realitzat per la Fundació General de la Universitat d'Alacant. En l'audiovisual s'incorporen espectaculars seqüències virtuals del Bou Ferrer en el port de Gades (Cadis), navegant i en el moment del seu enfonsament i conversió en derelicte.

L'audiovisual també busca posar en relleu el valor de la indústria pesquera local i els seus auxiliars (drassanes, xarxes, etc.), i derivades (comerç del peix, gastronomia, salaons, etc.), totes elles vives i presents en el teixit econòmic local, relacionant-les amb la història del Bou Ferrer i la vocació marítima de Alon/la Vila Joiosa durant 2700 anys.