L'olp del llindar del Més enllà. L'últim viatge de l'iber

26 Oct


Resumen:

En una de las tumbas de la necrópolis de Poble Nou (Villajoyosa, Alicante) se encontró una pequeña jarrita de cerámica que mostraba en sus paredes una singular decoración pintada repleta de un sentido funerario. Este trabajo supone el estudio minucioso de los motivos plasmados en el vaso para tratar de averiguar su significado. La lectura iconográfica de esas imágenes nos revela la asunción de influencias mediterráneas por parte del ibero y nos descubre sus creencias en el Más Allá.
Diego Ruiz Alcalde, María José Velázquez Pascual y Hélène Le Meaux: La necrópolis de Les Casetes (Villajoyosa, Alicante). en Celestino Pérez, S.; Rodríguez González, E. (Eds.) 2020: Un viaje entre el Oriente y el Occidente del Mediterráneo. Actas del IX Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, Mytra 5, Mérida. 

Resumen: 

 
En les tombes 445, 503 i 466 de la necròpoli dels Cassets (la Vila Joiosa, Alacant) excavades en 2015, es van descobrir trencares d'ous d'estruç de tres tipus: una trencara sencera sense decorar, un got tallat a les tres habitacions de la seua altura amb una vora bisellada i pintada, i un casquet tallat al nivell d'un dels pols de l'ou amb una interessant decoració radiant destacant-se en lleuger relleu. Col·loquem aquesta sèrie de trencares dins del seu context arqueològic presentant els tipus de tombes i els depòsits funeraris. Es proposa una reflexió sobre les formes, les tècniques d'adorn i la iconografia revelades per aquesta sèrie inèdita d'ous d'estruç. A més, insistim sobre el procés tan important de restauració d'aquestes peces en matèria dura d'origen animal.

(Article en castellà).

En les tombes 445, 503 i 466 de la necròpoli dels Cassets (la Vila Joiosa, Alacant) excavades en 2015, es van descobrir trencares d'ous d'estruç de tres tipus: una trencara sencera sense decorar, un got tallat a les tres habitacions de la seua altura amb una vora bisellada i pintada, i un casquet tallat al nivell d'un dels pols de l'ou amb una interessant decoració radiant destacant-se en lleuger relleu. Col·loquem aquesta sèrie de trencares dins del seu context arqueològic presentant els tipus de tombes i els depòsits funeraris. Es proposa una reflexió sobre les formes, les tècniques d'adorn i la iconografia revelades per aquesta sèrie inèdita d'ous d'estruç. A més, insistim sobre el procés tan important de restauració d'aquestes peces en matèria dura d'origen animal.

Descarregar PDF
Comparteix: